• Связаться с

ОО „Гжондзель Инвестмент”

Аллея Казимира Великого 10

87-800 Влоцлавек

Тел.: +48 54 426 27 90

Факс:  +48 54 426 27 99

Эл.почта: biuro@ginvest.com.pl

Секретариат

Тел.: +48 54 426 27 90

Факс:  +48 54 426 27 99

Эл.почта: biuro@ginvest.com.pl

biuro@ginvest.com.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grządziel investment siedzibą w Włocławek, adres: al. Kazimierza Wielkiego 10, 87-800 Włocławek w celu realizacji powyższego zgłoszenia

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Grządziel investment (al. Kazimierza Wielkiego 10, 87-800 Włocławek). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.